Medlem i HSB

Kategori: Senaste Nytt Sida 1 av 5

Höjning av årsavgiften

Avgiftshöjningen från 1 januari 2024

Prishöjningarna har tyvärr fortsatt och kommer att ske nästa år. Exempelvis på tunga kostnadsposter som redan annonserats komma eller troligen kommer att höjas är:

●       Energikostnaden för uppvärmningen av våra hus samt varmvattenproduktionen har Stockholm Exergi redan annonserat en 12-% höjning

●       Fastighetsförsäkringen för nästa år kommer att vara 8% högre än i år;

●       Vattentaxan har annonserats bli 7% högre

●       Den tyngsta utgiftsposten – räntorna på våra fastighetslån har ökat flerfaldigt.

Vid genomgången av Pargas budget med HSB:s ekonom föreslogs en höjning av avgiften för att parera de kraftiga kostnadsökningarna, samt för att öka sparandet inför kommande stora periodiska underhåll. Styrelsen har mot den bakgrunden funnit sig tvungen att höja medlemmarnas månadsavgift för lägenheterna med 5% fr.o.m. 2024-01-01. Styrelsen beklagar att vi är tvungna att vidta denna höjning trots att vi kraftigt höjt avgiften vid början av innevarande år.

Under våren kommer HSB att ta fram en ny underhållsplan för Pargas. Inför den kommer det att göras en besiktning av husen för att fastlägga de olika komponenternas status och därmed deras underhållsbehov. Under våren kommer vi ha ett bättre underlag för att bedöma Pargas behov av avgiftsuttaget från medlemmarna på lite längre sikt. Styrelsen kommer att ha en presentation av ekonomin under våren 2024 när årets årsredovisning är klar.

 

Grillplatser i Pargas

Våra nya grillplatser som är placerade vid Mariehamnsgatan 6-10 resp.
Mariehamnsgatan 18-22 är nu färdigställda och kan nu börja användas.

Notera ett par viktiga saker:

Använd inte tändvätska för den skadar grillen.
Använd endast grillkol eller briketter
Tänk på brandrisken så se till att glöd ej sprides utanför grillplatsen
och ha gärna med en hink med vatten för släckning av utspridd glöd.

För regler och mera information: Klicka här 

 

Pargas årsstämma 2022

Brf Pargas håller föreningsstämma måndag den 16 maj med start kl. 19:00

OBS: Notera att fel veckodag kan ha funnits på anslagen i trapphusen men
rätt datum och tid är angivet ovan.

Enklare förtäring serverar från kl. 18:30.

Klicka på länken:   Kallelse och dagordning

 

Ändrad dag för OVK – Mhg 22

På grund av sjukdom ändras dagen för OVK från den:

11 april till den 22 april för alla lägenheter Mariehamnsgatan 22.

Styrelsen

Viktigt att veta i kristider

I dessa kristider med en väpnad konflikt mellan Ryssland och Ukraina
kan det vara bra att ta del av information som kan behövas i kristider.

Nedan finner ni en länk till MSB Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 
med bra och nyttig information.

MSB Myndigheten

Brf Pargas har 4 större skyddsrum i vår förening.
Skyddsrummen ska stödja boende i norra delen av Akalla tex, Vår egen
förening men också Brf Akallahöjden och Akalla dalens egnahem.

 Nedan finner ni en länk om skyddsrum och deras funktioner.

Skyddsrum

 

Uthyrning av våra lokaler

Med släppta restriktioner så öppnar vi uthyrningen den 28 februari av våra
gästlägenheter M14 och M26, Gästrum M8 och föreningslokalen M20.

För bokning via Internet kommer användarnamn och lösenord att delas ut
till samtlig medlemmar i ett slutet kuvert. Innan ni fått dessa uppgifter får
ni sända mail till info@pargas.se eller ringa till styrelsen.

Nya hyror är från den 1 februari;
Gästrum M08:  200 kr per natt
Gästlägenhet M14: 400 kr per natt
Gästlägenhet M26: 500 kr per natt
Föreningslokalen M20: 250 kr under max 1 dygn

 

 

 

Jouren öppnar 2 mars

Efter en lång stängning beroende på pandemin så planerar vi att
återöppna Jouren på onsdag den 2 mars.

 

Jouren är fortsatt stängd tills vidare

Med anledning av den starkt ökade smittspridningen av

Covid-19 så kommer Jouren att fortsatt vara stängd.

För akuta frågor kontakta styrelsen via epost eller telefon.

Finns behov av ett personligt möte kan detta boka individuellt

med varje medlem/person.

Kontaktuppgifterna finns dels i Pargas Nytt samt på vår hemsida

pargas.se/om Pargas/styrelsen.

Akalla 2022-01-05 

Brf Pargas
Styrelsen

Nytt digitalt kösystem för garage och förråd

HSB har lanserat en ny digital tjänst som hanterar bostadsrättsföreningars garageplatser och förråd.

Fr.o.m den 2021-10-01 flyttas Brf Pargas över till den digitala tjänsten hos HSB och du som boende kan ställa dig i kö och göra intresseanmälningar via Mitt HSB.

Läs mera här

 

Varning för Service Pumpen

Företaget Service Pumpen har kontaktat boende i flera föreningar för att rengöra ventilationskanaler i bostäderna. Detta är INTE på uppdrag av någon styrelsen utan helt på Service Pumpens eget initiativ.

 Notera: När något externt företag ska in i våra lägenheter på uppdrag av styrelsen så kommer det alltid information från styrelsen först. Tillåt inte tillträde till era bostäder. Meddela styrelsen iakttagelser eller om någon från företaget försöker boka hembesök

Styrelsen

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer