Föreningen har fyra varm garage placerade ett i varje huskropp med infart:

       
Mariehamnsgatan 10  Mariehamnsgatan 14 Mariehamnsgatan 20 Mariehamnsgatan 26

Uthyrningen till våra boende sker på separata kontrakt. Efterfrågan är mycket större än tillgången så en del bilägare är hänvisade till Torneå däcket. Med andra ord finns det en kölista för att få en plats i våra varmgarage. Kölistan upptar både önskemål om byte av garage samt nytillträde till garageplats.

Fjärrkontroller

Vi har ett nytt elektroniskt låssystem i Brf Pargas där öppning av garageportarna sker med fjärrkontroll eller låsbricka. Inga nycklar finns för att komma in i garagen och alla våra garageinnehavare har fått en fjärrkontroll och två låsbrickor till sitt garage. Vid uppsägning av garageplats skall man lämna in fjärrkontrollen och låsbrickorna till styrelsen eller HSB kontoret.

OBS: Varje fjärrkontroll och låsbrickor knyts till en specifik p-plats och om man säger upp sin garageplats så spärras fjärrkontrollen och låsbrickorna. Vid byte av garageplats skall kontakt tas med HSB kontoret för ev. Omprogrammering eller byte av fjärrkontroller och låsbrickor.

Ordningen i garagen

En del garageplatser är väldigt skräpiga och ostädade ut vilket inte ser trevligt ut. Våra garage är endast för uppställning av bilar och i förekommande fall MC men det är förbjudet att använda garageplatserna som förråd.

Styrelsen vill även påpeka att garagen ej får användas som bilverkstad. Det är endast enklare underhåll av bilen som får ske i garagen.

Att använda garagen som förråd och/eller verkstad gör att det ser skräpigt och ovårdat ut i garagen och dessutom är det brandrisk om det finns stora ”balar” med brännbart material liggande i garagen.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen eller spola vatten i garagen.