Våra Ordningsregler

Visa hänsyn till dina grannar – tänk på att du bor i ett fler familjs hus med grannar runt omkring dig och alla har inte samma vanor som du. Med grannar vägg i vägg så måste du också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta eller går och lägger sig vid samma tid som du själv. Vid störning kontakta den som stör och prata om problemen. Oftast brukar man kunna lösa saker och ting på plats. I annat fall vänd er till styrelsen för vidare hjälp.
Natt tystnad – Dämpa ljud efter klockan 21.00. Den regel som föreningen tillämpar är att det ska vara ”tyst” mellan klockan 21.00 och 07.00 på vardagar. Helger mellan 22.00 och 09.00. Om du har fest, informera dina närmaste grannar och visa hänsyn om det blir sent. Tänk också på att det kan upplevas besvärande för grannar om du har fest varje helg eller liknande.
Spring inte i trapphus och på loftgångar, prata inte högt, slå inte i dörrar under sen kväll/natt.
Spela inte hög musik med öppna altandörrar/fönster, så att grannar ofrivilligt måste lyssna på ditt musikval.
När du borrar eller spikar så låter det inte bara in till närmsta granne utan även till andra i ditt hus. Sådana störande arbeten får därför endast utföras vardagar 07:00- 21:00, lördag och söndag mellan 10.00-19.00. På helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskdagar mm) så råder det total förbud att utföra arbeten av dessa slag.
Vid renovering av toaletter och våtutrymmen ska tätskiktet inspekteras av styrelsen och förvaltare från HSB innan nytt ytskiktet läggs på av entreprenör. Det är av stor vikt att allt arbete som sker i våtutrymmen utförs av en fackman med våtrumscertifikat. För mera info: Klicka här
Inglasning av balkong/uteplats får endast ske efter tillstånd av styrelsen och avtal med Pargas. I avtalet anges villkoren för inglasningen.
Uteplats/balkong håll snyggt – för dessa är inget extra förvaringsutrymme. Sköt om skärmen mellan uteplatser och balkonger. Dessa ska stå rakt och vara väl förankrat. Vid skador gör en felanmälan för att undvika större skador. Växter och prydnadssaker för inte hänga på utsidan av balkongen. Uteplatsen får ej utvidgas med egna saker eller växter och passage genom buskar och blommor är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Använd fotbollsplanen eller de stora gräsytorna på Järvafältet.
Trapphus, källare och loftgångar får inte användas för cyklar, barnvagnar, skräp etc. Separata regler finns för dessa utrymmen.
Uthyrningslokaler – Pargas har tre lokaler för övernattning och en träfflokal för mindre fester. Bokningen sker via Internet eller besök på jouren onsdagar 119:00-19.30. Alla lokaler har egna ordningsregler som finns uppsatta i lokalerna och dessa skall följas.
Snickarboden –Får endast användas av våra medlemmar, ungdomar under 18 år får endast använda snickarboden i närvaro med myndig medlem. Pargas ansvarar inte för några personskador som kan uppstå i vid användande av snickarboden.
Bästa sättet att undvika inbrott är att man bryr sig och visar solidariskt ansvar så håll ögonoch öron öppna samt alla portar stängda Det innebär att vara uppmärksam om vilka som rör sig på föreningens mark.
Våra gårdar – Infart och P-förbud gäller generellt på alla gårdar. Vid transport av tunga och skrymmande föremål kan styrelsen ge dispens för infart med max en större personbil. Nyckel hämtas då på Jouren i styrelselokalen M26. Vid hämtningen av nyckel får man regler om vad som gäller. Hundar får ej rastas på gårdarna
Avfall/skräp/cigarettfimpar lägges papperspellarna och askkoppar som finns utanför husen.
Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen såsom tvättstugor och uthyrningslokaler, trapphus, hissar och källare samt i anslutning till våra portar.
Hushållssopor och annat avfall slängs i sopnedkasten i våra trapphus i väl försluta påsar. Läcker påsen så skall man torka upp efter sig sedan man slängt soppåsen.
Miljörummet – Avfall skall sorteras på fraktioner enligt anslag. Byggavfall, matavfall, färger mm, vitvaror, stora TV apparater, möbler mm får aldrig läggas i miljörummet. Läs anslag i miljörummet.
Notera: Endast avfall som ryms i kärlen får lämnas i miljörummet och det är absolut förbjudet att lägga avfall utanför dörren in till miljörummet.
Pargas har fyra varmgarage med totalt 109 bilplatser. Dessa platser hyrs endast ut till våra medlemmar. All uthyrning sker via HSB Akalla kontoret och det finns en kölista som de administrerar. Biltvätt och spolning av vatten är inte tillåtet. Separata regler gäller för våra garage.
Det finns en tvättstuga i varje hus placerade i M8, 14, 20 och 26 samt en grovtvättstuga på baksidan av huset M14. Bokningen kan ske via bokningstavlor i varje tvättstuga eller via vår hemsida www.pargs.se. Max tvätt pass är f.n. 8 per månad i tvättstugorna och 2 per månad i grovtvättstugan. För att undvika konflikter är det är av största vikt att tvätt passen respekteras.
Efter avslutande av tvätten skall tvättstugan inkl. maskinutrustningen städas väl enligt instruktion i tvättstugan. Bristande städning kan leda till avstängning från att använda tvättstugorna.
Tvätta/ torktumla inte efter klockan 21.00 eller före 07:00 på vardagar (09.00 på helger). Undvik att använda diskmaskinen på sen kvällen eller nattid.
Håll portarna låsta så är det svårare för obehöriga att komma in i fastigheterna.

Styrelsen

Regler för Grovsopor Mhg 16: Miljörummet

Regler för Tvättstugorna

För den allmänna trivseln håll tvättiderna och gör rent i maskiner och tvättstugorna när Ni är klara med Er tvätt. Det skall vara utrymt och städat när nästa tvättid börjar. Det finns inget annat som har lika stor risk för dålig grannsämja än dåligt följda regler i tvättstugorna. Tvätt utrustningen är utrustad med olika typer av skydd. Dessa skydd är till för att barn inte skall skadas i tvättstugorna. Tänk också på att en tvättstuga inte är en lekplats.

För mera information: Tvättstugor

Övrigt

  • Cyklar och föremål i cykelställ är försedda med namn och adress
  • Allt som kastas i sopnedkasten skall vara i lagom stora påsar. Tar det emot när Du försöker få ner påsen i sopnedkastet så är den för stor
    Påsen skall vara väl ihopknuten. Lösa pizzakarttonger och för stora påsar kan ställa till kostbara stopp i sopsugen.
  • Tänk på att klapprande av träskor inom fastigheten kan i störa
  • Se till att Era husdjur inte stör grannar genom att skälla/ föra oljud eller förorenar i trapphus/loftgångar
  • DET ÄR FÖRBJUDET att rasta hundar eller katter i planteringar, sandlådor eller på gångbanor.