På grund av sjukdom ändras dagen för OVK från den:

11 april till den 22 april för alla lägenheter Mariehamnsgatan 22.

Styrelsen