Förutsättningar för Privat Internetanslutning

Brf Pargas tillhandahåller access till bredbandsnätet Akalla Husby Nätort (AHN) via avtal. För att som privatperson få tillgång till AHNs nät krävs avtal med Bahnhof om Bredbandsaccess Privat, samt att man följer nedanstående villkor och AHNs Allmänna villkor som finns tillgängliga på vårt kontor Mariehamnsgatan 26 samt på vår hemsida

För internetanslutning gäller Särskilda villkor för privatpersoner. Bredbandsaccess Privat får användas endast för privat bruk.

Se Här>>.

Tekniska krav För att bli kund krävs att din bostad är fysiskt ansluten till AHNs nät för att kunna nyttja Bredbandsaccessen samt att Du har ett fibermodem, Antivirusprogram samt brandvägg. (Ex. Norton eller Panda )

Om medlemmen utsätter nätet för virusangrepp medvetet eller omedvetet, kommer anslutningen omedelbart att stängas och ev. kostnader i samband därmed debiteras.

OBS:Det åligger den boende att ta del av och följa reglerna för vår Internetanslutning.

Fibermodem för Internet.

Nya modem kan köpas av brf Pargas under våra Jourkvällar och debiteras med 1500 kr.
Styrelse har tagit ett beslut att debitera utbyte av trasiga fibermoden. Avgiften avser alla köpta modem av fabrikat Fiberdata debiteras med fr.o.m. beloppet  1.000 kr.

Ev. trasiga modem av annat fabrikat, än Fiberdata, som Pargas har levererat kommer att ersättas kostnadsfritt om modemet är max 2 år gammalt. Ersättning av äldre modem debiteras även dessa med 1.000 kr.

Alla avgifter för modembytet eller nys modem betalas via kontokort, betalkort eller swish vid hämtning. För frågor om detta hänvisas till styrelsens jourkvällar som är varje helgfri onsdag mellan 19.00 – 19.30 i vår lokal Mariehamnsgatan 26.

Vänligen var uppmärksam på att ev. skador på uttag och/eller fiberledningar i bostaden debiteras den boende till sin fulla kostnad.

Bahnhof E-post: kundservice@bahnhof.se

Förutsättningar för Privat Internetanslutning

Brf Pargas tillhandahåller access till bredbandsnätet Akalla Husby Nätort (AHN) via avtal. För att som privatperson få tillgång till AHNs nät krävs avtal med Bahnhof om Bredbandsaccess Privat, samt att man följer nedanstående villkor och AHNs Allmänna villkor som finns tillgängliga på vårt kontor Mariehamnsgatan 26 samt på vår hemsida

För internetanslutning gäller Särskilda villkor för privatpersoner. Bredbandsaccess Privat får användas endast för privat bruk.

Se Här>>.

Tekniska krav För att bli kund krävs att din bostad är fysiskt ansluten till AHNs nät för att kunna nyttja Bredbandsaccessen samt att Du har ett fibermodem, Antivirusprogram samt brandvägg. (Ex. Norton eller Panda )

Om medlemmen utsätter nätet för virusangrepp medvetet eller omedvetet, kommer anslutningen omedelbart att stängas och ev. kostnader i samband därmed debiteras.

OBS:Det åligger den boende att ta del av och följa reglerna för vår Internetanslutning.

Fibermodem för Internet.

Nya modem kan köpas av brf Pargas under våra Jourkvällar och debiteras med 1500 kr.
Styrelse har tagit ett beslut att debitera utbyte av trasiga fibermoden. Avgiften avser alla köpta modem av fabrikat Fiberdata debiteras med fr.o.m. beloppet  1.000 kr.

Ev. trasiga modem av annat fabrikat, än Fiberdata, som Pargas har levererat kommer att ersättas kostnadsfritt om modemet är max 2 år gammalt. Ersättning av äldre modem debiteras även dessa med 1.000 kr.

Alla avgifter för modembytet eller nys modem betalas via kontokort, betalkort eller swish vid hämtning. För frågor om detta hänvisas till styrelsens jourkvällar som är varje helgfri onsdag mellan 19.00 – 19.30 i vår lokal Mariehamnsgatan 26.

Vänligen var uppmärksam på att ev. skador på uttag och/eller fiberledningar i bostaden debiteras den boende till sin fulla kostnad.

Vid fel på bredbandsuppkopplingen skall i första hand Bahnhofs Kundservice och support för tekniska och allmänna frågor kontaktas

Bahnhof E-post:   kundservice@bahnhof.se

Bahonhof telefon: