Gymmet

Finns på Mariehamnsgatan 6 och för att få tillträde till dessa lokaler krävs att man registrerar sig hos föreningen för användning och erhållande av en speciell låsbricka.  Missbruk genom att ex. låna ut sin låsbricka accepteras ej och föreningen kan via systemet se när och vem som använt lokalerna en viss tid. Barn och ungdomar får ej vistas där utan vuxet sällskap.

Kontakt :info@pargas.se               Tel: 08-751 54 04

  • Efter avtal erhålles egen låsbricka.