HSB Stockholm 

HSB Sverige 

Akalla-Husby Nätort

E.C. Marketing AB ( lev. av bl.a rörelsededektorer) 

Tele

Administratör av hemsidan : webmaster@pargas.se