Hushållssopor

 • Sopnedkast för hushållssopor finns i de trapphus som har portar mot Mariehamnsgatan (Mhg 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24 och 26).
 • Soppåsarna med hushållssoporna skall vara väl tillslutna så inte soporna ramlar ut.
 • Tryck inte in för stora påsar eller kartonger i sopnedkasten.
  Risk för kostsamma stopp att åtgärda.
 • Lägg inte läkemedel, kemisk-tekniska produkter, förpackningar av glas, plast, metall mm.  i hushållssoporna,
 • Städa efter dig om du spillt sopor vid sopnedkastet.

OBS! Tänk på sopnedkasten i brf Pargas är anslutna till sopsugen Akalla. Detta innebär att föremål som av misstag slängts i sopnedkastet inte kan plockas tillbaka.

Pargas miljörum Mhg 16

Brf Pargas har lagt ner mycket pengar för upprustning av miljöstation samt installation av lås- och kamerasystem. Där finns skyltar som anger vad som får läggas i behållarna. Att vi hanterar vårt avfall på ett bra sätt är viktigt både för ekonomin och inte minst för trivseln och hygienen. Nedan har vi gjort en liten “Lathund” för vår avfallshantering.

Råd och anvisningar för miljörummet

 • Färgat och ofärgat glas och metallförpackningar
 • Hårda plastförpackningar
 • Pappersförpackningar (ej tidningar)
 • Lysrör och glödlampor
 • Små batterier (Absolut inte bilbatterier)
 • Källsorterade förpackningar, lampor, lysrör, småbatterier
 • Wellpapp och kartong (Absolut ej bland pappersinsamlingen)
  Detta avfall skall vikas ihop innan de läggs i behållarna.
 • Emballage för livsmedel ex. mjölkkartonger
 • Elektronikavfall med en maximal storlek som en normal TV.
 • Brännbart och icke brännbart grovavfall för eftersortering. Detta skall vara i småbitar
  så att de får plats i behållarna t.ex. isolering, brädbitar och bitar av byggskivor.
 • Annat avfall i småbitar så det får plats i behållarna samt placeras i rätt behållare.

Nedan nämnda avfall får aldrig lämnas i miljörummet
Bör lämnas utan kostnad till ÅVC i Lövsta eller Bromma.

 • Möbler, garderober, köksskåp, större mattor
 • Bildäck, bilbatterier, bil och motordelar
 • Kemiskt avfall som ex. färgburkar, lösningsmedel, lim, oljerester mm
 • Kyl, frys, tvättmaskin och spis – Byggavfall, Toastolar, tvättfat t mm – måste lämnas
  till återvinningsstation i Lövsta eller Bromma. Bäst är att låta den affär där Ni köpt den nya maskinen återta de gamla.
 • Batterier och Färgburkar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma eller till en bensinstation som tar emot denna typ av avfall.
 • Skrymmande och grövre byggavfall, ex. golvmattor, parkett och köksinredningar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma
 • Absolut inget hushållsavfall i grovsoprummen – stor risk för sanitära problem med bl.a. råttor.

Övrigt

 • Miljöstation är endast till för våra boende.
 • Hyresgäster (företag) har egen sophämtning och de skall ej använda föreningens miljöstation eller behållare.
 • Lägg avfallet i därför avsedda behållare.
 • Inget avfall på golvet tack
 • För allas trevnad håll snyggt i och utanför miljöstation