Felanmälan via Internet: Klicka här   så kommer Ni direkt till HSB felanmälan där Ni fyller i de formulär som kommer upp på skärmen. Viktigt att Ni fyller i all uppgifter och att Ni anger Ert lägenhetsnummer samt hur man kan nå Er. Upptäcker du fel i lägenheten eller fastigheten, t ex stopp i avloppet, el-fel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan. När vi har fått din felanmälan kontaktar vi en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Fel i lägenheten som är bostadsrättshavarens ansvar bekostas av boende. Fel i hyreslägenheter bekostas av bostadsrättsföreningen, om ej annat avtalats.

Vid felanmälan : Lämnas uppgift om namn, adress och telefonnummer dagtid samt felets art. Anmälan till Larmcentralen: får bara ske i nödläge på icke arbetstid, när hjälp ej kan vänta till följande arbetsdag. Ex. vid risk för vattenskador. Måste du anlita larmjouren, uppge då följande:

  • Varifrån larmet kommer: gatuadress med nummer och våningsplan.
  • Vem som ringer: Personnamn och telefonnummer som kan motringas.
  • Aktuellt fel: Kan felet ej anges exakt, tala då om vad ni sett.

Felanmälan

 Fastighetsskötarna     Tele:  578 775 50

Larm, OBS: Endast nödläge

Larmjour (SLB)             Tele : 695 00 00

Allmänt behov av polishjälp

Västerortspolisen          Tele :  010-56 30 305

Felamälan ( mera info )

Servicecenter                  Tele : 010-442 11 00

Svenska Störningsjouren eller bevakningsföretaget SOB
telefon  08 – 519 315 21

Kontakt till webmaster om hemsidan : webmaster@pargas.se

Vid störningar och skadegörelse kontakta Störningsjouren som vid behov förmedlar larm till SOB