Innehållsförteckning

1. Bra att veta före köp av bostadsrätt
Vad är en bostadsrätt och att observera vid besiktning av lägenhet

2. Allmän information om Brf Pargas
Här finner man information om våra byggnader, lägenheter och kommersiella lokaler

3. Att iaktta vid inflyttning till Pargas
Byggnadsritning källarförråd

4. Lås- och bokningssystemet samt porttelefon
Låsbrickor och fjärrkontroller, bokning av tvättstugor, porttelefon mm

5. Vid all renovering och installationsarbeten
Bör man kontakta styrelsen innan man påbörjar sådana arbeten. Under denna flik finns en sammanställning om vad som gäller.

6. Tjänster för Pargas medlemmar
Information om gästrum och gästlägenhet, föreningslokal, snickarbod, garage, p-platser, extra förråd och miljörum

7. Ordningsföreskrifter
Förutom allmänna ordningsföreskrifter finns regler för våra tvättstugor, uthyrningslokaler, sophanteringen, källarförråd och garage

8. Vem ska underhålla bostadsrätten
Här hittar man information och regler för underhåll av sin bostadsrätt

9. Pargas stadgar

10. Kontaktuppgifter