HSB normalstadgar 2011 för Bostadsrättsförening PARGAS nr 195 i Stockholm.

Anpassningar av dessa stadgar

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 11,17, 21, 22, 27,31,32

 
 

Våra Stagdar