Efter en lång stängning beroende på pandemin så planerar vi att
återöppna Jouren på onsdag den 2 mars.