Medlem i HSB

Författare: 11pargas22 Sida 1 av 7

Jourlista -VT-2024

Vecka Datum Namn 1 Namn 2
4 24-jan Anders Roland
5 31-jan Faramarz Fariba
6 7-feb Eyob Herbert
7 14-feb Hans Rimonde
8 21-feb Anders Roland
9 28-feb Faramarz Fariba
10 6-mar Eyob Herbert
11 13-mar Hans Rimonde
12 20-mar Anders Roland
13 27-mar Faramarz Fariba
14 3-apr Eyob Herbert
15 10-apr Hans Rimonde
16 17-apr Anders Roland
17 24-apr Faramarz Fariba
18 1-maj Ingen jour Ingen jour
19 8-maj Ingen jour Ingen jour
20 15-maj Eyob Herbert
21 22-maj Hans Rimonde
22 29-maj Anders Roland
23 5-jun Faramarz Fariba
24 12-jun Eyob Herbert
25 19-jun Hans Rimonde

Jourlista VT 2024

HSB har nytt lokalkontor i Kista

HSB Stockholm öppnar nytt lokalkontor i Kista med placering på Helsingörsgatan 38.

Klicka på länken för mera info

Höjning av årsavgiften

Avgiftshöjningen från 1 januari 2024

Prishöjningarna har tyvärr fortsatt och kommer att ske nästa år. Exempelvis på tunga kostnadsposter som redan annonserats komma eller troligen kommer att höjas är:

●       Energikostnaden för uppvärmningen av våra hus samt varmvattenproduktionen har Stockholm Exergi redan annonserat en 12-% höjning

●       Fastighetsförsäkringen för nästa år kommer att vara 8% högre än i år;

●       Vattentaxan har annonserats bli 7% högre

●       Den tyngsta utgiftsposten – räntorna på våra fastighetslån har ökat flerfaldigt.

Vid genomgången av Pargas budget med HSB:s ekonom föreslogs en höjning av avgiften för att parera de kraftiga kostnadsökningarna, samt för att öka sparandet inför kommande stora periodiska underhåll. Styrelsen har mot den bakgrunden funnit sig tvungen att höja medlemmarnas månadsavgift för lägenheterna med 5% fr.o.m. 2024-01-01. Styrelsen beklagar att vi är tvungna att vidta denna höjning trots att vi kraftigt höjt avgiften vid början av innevarande år.

Under våren kommer HSB att ta fram en ny underhållsplan för Pargas. Inför den kommer det att göras en besiktning av husen för att fastlägga de olika komponenternas status och därmed deras underhållsbehov. Under våren kommer vi ha ett bättre underlag för att bedöma Pargas behov av avgiftsuttaget från medlemmarna på lite längre sikt. Styrelsen kommer att ha en presentation av ekonomin under våren 2024 när årets årsredovisning är klar.

 

SMS och Mailsystem i drift


Med tanke på all som händer i världen och runtomkring oss på hemmaplan så har styrelsen byggt upp ett flexibelt och enkelt kommunikationssystem där meddelanden snabbt kan skickas ut och nå alla i Pargas via SMS eller e-post.
Har ni inte lämnat uppgifter med ert mobil nr och Epost adress fyll i talongen som ni finner via länken nedan: Information kan avse frågor som berör alla, en del av eller enskilda medlemmar då utspridning via anslag kan anses vara långsam och ev. inte når alla och i tid. Information som skickas kan ex. vara enligt nedan:

–        Var våra skyddsrum finns och hur man tar sig dit.

–        Brand och vattenskador

–        Stopp i våra sopnedkast

–        Dörrar och garageportar som inte fungerar

–        Inbrott eller försök till inbrott, skadegörelse mm.

–        Andra saker som kan uppstå där information bör meddelas

Vi följer GDPR och all information som ni lämnar råder tystnadsplikt om, ingen obehörig har möjlighet att ta del av t.ex. namn, lägenhets nr, mobil nummer, epost adresser. Ingen i styrelsen lämnar ut några uppgifter om någon som bor i Pargas.

 

Öppna talongen

 

 

 

Snickarboden är stängd

Snickarboden är stängd och en ny dörr kommer att tas upp direkt
från gården. Snickarboden kommer framöver att användas som
som lunch och rastlokal för våra entreprenörer.

Detta kan avse ex.  markskötsel samt vid större projekt som ex.
målning av trapphusen  och stambyten.

Styrelsen

 

Info om Akalla By

Akalla By

Hemsida: Klicka här

Kafé Öppettider

Måndag – Fredag 13-16
Söndag 10-16

Grillplatser i Pargas

Våra nya grillplatser som är placerade vid Mariehamnsgatan 6-10 resp.
Mariehamnsgatan 18-22 är nu färdigställda och kan nu börja användas.

Notera ett par viktiga saker:

Använd inte tändvätska för den skadar grillen.
Använd endast grillkol eller briketter
Tänk på brandrisken så se till att glöd ej sprides utanför grillplatsen
och ha gärna med en hink med vatten för släckning av utspridd glöd.

För regler och mera information: Klicka här 

 

Pargas årsstämma 2022

Brf Pargas håller föreningsstämma måndag den 16 maj med start kl. 19:00

OBS: Notera att fel veckodag kan ha funnits på anslagen i trapphusen men
rätt datum och tid är angivet ovan.

Enklare förtäring serverar från kl. 18:30.

Klicka på länken:   Kallelse och dagordning

 

Ändrad dag för OVK – Mhg 22

På grund av sjukdom ändras dagen för OVK från den:

11 april till den 22 april för alla lägenheter Mariehamnsgatan 22.

Styrelsen

Viktigt att veta i kristider

I dessa kristider med en väpnad konflikt mellan Ryssland och Ukraina
kan det vara bra att ta del av information som kan behövas i kristider.

Nedan finner ni en länk till MSB Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 
med bra och nyttig information.

MSB Myndigheten

Brf Pargas har 4 större skyddsrum i vår förening.
Skyddsrummen ska stödja boende i norra delen av Akalla tex, Vår egen
förening men också Brf Akallahöjden och Akalla dalens egnahem.

 Nedan finner ni en länk om skyddsrum och deras funktioner.

Skyddsrum

 

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer