Ekonomigruppen

Herbert Silbermann, Anders Hansson, Hans Ohlsson, Faramarz Bardaran, och Rimonde Hadad.

                    Fastighet, offerter, Energi

Anders Hansson, Roland Pettersson, Hans Ohlsson, Herbert Silbermann och Eyob Aryra

                          Kontakt med trädgårdsentreprenör

Roland Pettersson
, Fariba Rahnama och Hans Ohlsson

 Valberedning
Susanne Lindblom, Lars Juselius och Elena Moron

Info /Pargas Nytt
Pargas Nytt: Hans Ohlsson, Roland Pettersson
Hemsidan: Anders Hansson
Sociala medier: Roland Pettersson,  Fariba Rahnama och Rimonde Hadad

Kontorsadministration
Roland Pettersson

Underhållsplan
Herbert Silbermann 

 Boka uthyrningslokaler 
Anders Hansson, Hans Ohlsson, Farmarz Bardaran och Eyob Araya.

Lås, Data, TV & IT frågor
Anders Hansson,Hans Ohlsson, Farmarz Bardaran och Eyob Araya.

  Fakturor och kontorsinköp
Roland Pettersson, Hans Ohlsson

Snickarboden
Ted Popoff

Revisor
Nanna Franzén, ordinarie, Leif Held, suppleant.

Kameraövervakning
Hans Ohlsson, Fariba Rahnama och Anders Hansson

Inre tillsyn/Husvärd
Roland Pettersson, Fariba Rahnama, Eyob Araya, Rimonde Hadad och Faramarz Bardaran

Parkeringsfrågor
Herbert Silbermann och Anders Hansson

Avtalsbevakning
Hans Ohlsson, Faramarz Baradaran och Rimonde Hadad.

Andrahandsuthyrningar
Hans Ohlsson och Roland Pettersson

Studier
Roland Petersson