Ekonomigruppen

Hans Ohlsson, Herbert Silbermann, Faramarz Bardaran, Lucas Held och Roland Pettersson.

                    Fastighet, offerter, Energi

Roland Pettersson, Hans Ohlsson, Eyob Aryra, Fariba Rahnama och Herbert Silbermann

                          Kontakt med trädgårdsentreprenör

Roland Pettersson
, Fariba Rahnama och Hans Ohlsson

 Valberedning
Susanne Lindblom, Lars Juselius och Elena Moron

Info /Pargas Nytt
Pargas Nytt: Hans Ohlsson, Roland Pettersson
Hemsidan: Anders Hansson
Sociala medier: Roland Pettersson,  Fariba Rahnama och Rimonde Hadad

Kontorsadministration
Roland Pettersson

Underhållsplan
Herbert Silbermann 

 Boka uthyrningslokaler 
Anders Hansson, Rimonde Hadad och Eyob Araya.

Lås, Data, TV & IT frågor
Anders Hansson, Rimonde Hadad, Eyob Araya och Faramarz Bardaran

  Fakturor och kontorsinköp
Lucas Held, Hans Ohlsson och Roland Pettersson

Snickarboden
Ted Popoff

Revisor
Nanna Franzén, ordinarie, Leif Held, suppleant.

Kameraövervakning
Hans Ohlsson, Fariba Rahnama och Anders Hansson

Inre tillsyn/Husvärd
Roland Pettersson, Fariba Rahnama, Eyob Araya, Rimonde Hadad och Faramarz Bardaran

Parkeringsfrågor
Herbert Silbermann och Anders Hansson

Avtalsbevakning
Hans Ohlsson, Faramarz Baradaran och Rimonde Hadad.

Andrahandsuthyrningar
Hans Ohlsson och Roland Pettersson

Studier
Roland Petersson