Ekonomigruppen

Hans Ohlsson, Herbert Silbermann, Faramarz Bardaran och Roland Pettersson.

                    Fastighet, offerter, Energi

Hans Ohlsson, Anders Hansson och Roland Pettersson.

                          Mark, trafik, cykel och barnvagnsrum

Roland Pettersson, Ewa Mikulska-Hiwot och Fariba Rahnama

 Valberedning
Susanne Lindblom, Lars Juselius och Elena Moron

Info /Pargas Nytt

Hans Ohlsson, Roland Pettersson och Anders Hansson

Kontorsadministration
Roland Pettersson

Underhållsplan
Herbert Silbermann Eyob Aryra och Fariba Rahnama.

 Boka uthyrningslokaler 
Anders Hansson, Rimonde Hadad och Eyob Araya.

Lås, Data, TV & IT frågor
Anders Hansson, Rimonde Hadad och Eyob Araya

  Fakturor och kontorsinköp
Lucas Held, Hans Ohlsson och Roland Pettersson

Snickarboden
Ted Popoff

Revisor
Nanna Franzén, ordinarie, Leif Held, suppleant.

Kameraövervakning
Hans Ohlsson, Fariba Rahnama och Anders Hansson

Inre tillsyn/Husvärd
Fariba Rahnama, Eyob Araya, Herbert Silbermann och Roland Pettersson

Parkeringsfrågor
Herbert Silbermann och Anders Hansson

Avtalsbevakning
Hans Ohlsson, Faramarz Baradaran och Rimonde Hadad.

Andrahandsuthyrningar
Hans Ohlsson och Roland Pettersson

Studier
Roland Petersson