Våra nyplanteringar på gårdarna

1.   Info om träd:                                       Klicka här >>

2.   Info om Perenner                               Klicka här >>

3.   Info om Buskar                                    Klicka här >>                                 

4.   Sammanställning planteringar:      Klicka här >>

5.    Alla Växt förslag (stor fil):                Klicka här >>

6.   Lista på växter:                                   Klicka här >>

7.   Skiss Lila planteringar:                      Klicka här>>

9.   Översikt Gård 1-4                               Klicka här>>

10. Lila Lökar G 1 och 3                           Klicka här>>

10. Rosa Lökar G 2 och 4                         Klicka här>>

11. Översikt Gård 1                                  Klicka här>>

12. Översikt Gård 2                                 Klicka här>>

13. Översikt Gård 3                                 Klicka här>>

14. Översikt Gård 4                                Klicka här>>