Föreningsstämma skulle ha hållits den 26 maj i Akalla By. För att minska risken för smittspridning av Covid-19 så beslutade styrelsen att skjuta upp årsstämman. Stämman kommer därför att hållas tisdag den 2020-06-23 klockan 19:00 i Akalla By.

För närvarande gäller regeln max 50 personer som kan närvara vid stämman. Att hålla nere deltagare på plats är bra så därför ber vi våra medlemmar att använda sig av fullmakter i den mån det är genomförbart.

Beroende på utvecklingen av Covid-19 kan även dessa beslut komma att ändras och då kommer styrelsen med ny information.