Många lägenheter har varit för kalla, speciellt i husen M6-10 och M12-16.
Problemen är att styrboxen (s.k. DUC) som styr värmen i undercentralen haft
brister i funktionen för att slutligen helt slutat att fungera.

Boxen styr temperaturen på det utgående vattnet till elementen i lägenheterna
beroende på utetemperaturen. Värmesystemet har dock låst sig på en för låg
nivå vilket medfört kalla lägenheter för många.

Felet är lokaliserat, styrboxen måste bytas. Tyvärr är det leveranstid på boxen.
Fungerar leveransen räknar vi med att ha den nya boxen på plats under V51.

För att avhjälpa det akuta felet har våra tekniker ställt in värmen manuellt.
Det är dock svårt att ställa in en jämn värme manuellt – vilket medfört att
många lägenheter blev för varma.

Styrelsen