Har Ni problem med låsbrickor skall Ni i första hand vända Er till HSB kontoret på Helsingorgatan 45. De har öppet Mån och ons 08-12 och tis och  tors 13-18. HSB kan hjälpa till med byte av ej fungerande låsbrickor samt programmera nya om någon bricka är borttappad eller programmera brickor till bastun. När Ni besöker HSB kontoret för byte av trasig bricka eller för ersättningsköp av en ny bricka till porten eller garaget måste Ni ha med Er alla  kvarvarande brickor för porten  ( röda ) och garaget ( blåa). Ersättningsbrickor kostar 250 kr medan trasiga brickor byts ut gratis. Avgiften läggs på Er avi för månadsavgiften. Byte av fjärrkontroller till garagen kan dock endast ske på Jouren onsdagar 19:00–19:30 och detta ifall behörig personal finns närvarande. Finns ingen behörig vid Jouren kan en beställning lämnas och ett SMS sänds när den kan hämtas.  Vid brådskande fall kan vid enstaka tillfällen även låsbrickor bytas/programmeras men krav på att alla brickor finns med. All betalning på Jouren sker med kontokort.