Avstängningen börjar den 9 september och varar ca 3 veckor

P.g.a. en vattenskada på M 14 som skall repareras så kommer tvättstugan M14 att vara helt avstängd.
Under denna tid kommer de som bor på M12- 16 att få använda grovtvättstugan för vanlig hushållstvätt.
Tvättpassen är dock avkortade till 2 timmar. Grovtvättstugan stängs därmed helt av för alla andra i Pargas
under tiden som reparationen pågår.

OBS: Tvättider som nu är bokade för tvätt efter den 9 september tas bort så bokningar gjorda
för tvätt efter detta datum måste flyttas över av de boende själva till grovtvättstugan.

Styrelsen kommer att återkomma så snart exakt tidpunkt för öppnande av tvättstugan i Mhg 14
finns och därmed öppnande av grovtvättstugan för boende i övriga hus kan fastställas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen