Tips och råd inför sommar och semester

Ordna tillsyn av bostad

I semestertider blir det oftast ganska tyst och stilla i våra annars så livliga kvarter. De som blir kvar kanske anser att det är skönt andra tycker måhända att det blir alltför stillsamt. För de personer som är ute i skumma avsikter är dock tomma lägenheter en stor lockelse. Därför bör den som tänker resa iväg på semester ordna med viss tillsyn av bostaden. Be någon vän eller granne att se till Din lägenhet och samtidigt plocka undan den post som kommer och även ändra läget på persienner och gardiner.

Den som har utvändig postlåda kan be grannen tömma den. Man kan även lagra eller eftersända posten till sommaradressen. Ansök om lagring minst en vecka i förväg och avsluta eftersändningen någon dag före beräknad hemkomst. Hör även efter med posten vilka priser och regler som gäller. Det kan ex. vara om hämtning av post under lagringstiden, hantering av aviserade försändelser såsom postförskott mm.

Skydda bostaden

Bra lås är ett måste för att hålla objudna ute från bostaden och där bör man skaffa s.k. polislås ( tillhållarlås ) som komplement till lägenhetsdörrens vanliga cylinderlås. Montera även in ett nytt säkerhetsslutbleck om sådant saknas.

Fönster: Montera gärna någon form av brytskydd på fönster mot loftgångar. Kontakta en auktoriserad låssmed för råd och montering.

Lägenhetsdörrar: Vårt råd att byta gamla dörrar i trapphusen till säkerhetsdörr gärna i kombination med brytskydd för fönstren. Lägenhetsdörrarna på loftgångarna är dock bra med hög hållfasthet och skall inte bytas.

Skaffa gärna en timer som tänder och släcker belysningen vid olika tider på dygnet när det är mörkt. Lämna inget meddelande på telefonsvararen som ger information att Ni är borta en längre tid.

Byt inte lägenhetsdörr utan att först ha kontaktat styrelsen En del boende har bytt sina dörrar till säkerhetsdörrar i stål för att göra det svårare att begå inbrott i bostaden. Inom Pargas finns två olika standardtyper av lägenhetsdörrar beroende på om ingången sker via loftgång eller trapphus.

Lägenhetsdörrar från loftgång

  • Är förstärkta med en plåt inne i dörren
  • Har bra isolering både mot kyla och störande ljud
  • Har hög hållfasthet mot uppbrytning – så det finns ingen anledning att byta till en säkerhetsdörr i stål.
  • Dessa dörrar skall och får inte bytas ut mot ståldörrar då dessa avviker i färg och utseende samt har betydligt sämre isolering, främst mot kyla.

Lägenhetsdörr från trapphus

  • Är av vekare typ och kan lämpligen bytas mot en säkerhetsdörr
  • Säkerhetsdörren skall köpas av en godkänd leverantör
  • Före inköp skall ett godkännande finnas från styrelsen.

Mera info

Kontakta styrelsen via e-post info@pargas.se eller tel 751 54 04 eller genom ett besök vid våra Jourkvällar, onsdagar 19:00-19.30.

Brf Pargas Styrelsen

Viktigt vid reparationer i bostaden

Våra rör för vatten och värme ligger i taken

Skall Du borra i taket för att montera upp lampor ed så finns risk att Du träffar något rör för tappvatten eller värmesystemet med vattenskada som följd. Du bör därför först ta kontakt HSB:s tekniska förvaltning innan Du borrar i taket för att få hjälp med att reda ut var Du kan borra utan risk för vattenskada.

Kontakta: HSB kontoret 08-785 30 80

Renovering av våtutrymmen

Planerar Du en större renovering av bad, dusch och kök, kontakta HSB för att få deras eller styrelsens synpunkter. Har Du redan gjort en större renovering prata med HSB kontoret så kan förvaltaren komma och kontrollera att arbetet är fackmannamässigt utfört. Detta för att förhindra vattenskador i Din bostad, hos Dina grannar eller på fastigheten.

Våra grovsoprum

Inget byggavfall i våra grovsoprum. Kör detta till Återvinningscentralen i Hässelby. Info

Håll våra ytterdörrar stängda

Behöver Ni haka upp dörrar och portar för att bära in varor etc. så se till att dörrarna är stängda när Ni är klara med detta.