hsb.logoHSB:s Baskontor Jakobsberg
( Förvaltning )

Box 1385 – 171 27 Solna

Telefon: 010-442 11 00 Fax: 751 01 92

Nytt baskontor: Vasaplatsen 4, Jakobsberg

Nytt lokalkontor: Helsingörsgatan 38, Kista (öppnar 11 december)

Öppettider för lokalkontoret enligt nedan:

Måndag, Onsdag 8.00-12.00 Tisdag, Torsdag 13.00-18.00

       Sommartid 1/7-31/8

Onsad 8.00-12.00 Torsdag 13.00-18.00

                          ServiceCenter (alla ärenden)

Telefon: 010-442 11 00 Vardagar: 08.00–16.30

Dag före röd dag: 08.00–13.00

E-post: service.stockholm@hsb.se

Exempel:
Felanmälan, försäljning av bostadsrätt, panter,
garage- och p-platser, avgifter, hyror, inre fond m m.

Felanmälan och kontakt med fastighetsskötarna

Telefon Felanmälan  010-442 11 00    Internet   Klicka här

Fastighetsskötarna direkt, helgfri mån-fred 07:00-08:00.
Tel 072-050 28 80

Vid felanmälan: lämnas uppgift om namn, adress och telefon nr dagtid
samt felets art.

Anmälan till Jourtjänsten: får bara ske i nödläge på icke arbetstid, när hjälp ej kan vänta till följande arbetsdag. Ex. vid risk för vattenskador. Måste du anlita larmjouren, uppge då följande:

Varifrån larmet kommer: gatuadress med nummer och våningsplan.

Vem som ringer: Personnamn och telefonnummer som kan mot ringas.

Aktuellt fel: Kan felet ej anges exakt, tala då om vad ni sett.