Tätskikten över garagen

Det har konstaterats av en extern konsultutredning genom HSB att garagen (som ligger under gårdarna) i BRF Pargas har bristfälligt tätskikt som måste åtgärdas för att undvika skador på garagen och bärande delar i betongkonstruktionen. Därför kommer nya tätskikt läggas på garagens tak och ytterväggar under hösten/vintern 2019 – 2020.

Pargas Info tatskikt.pdf

Viktig Info om garagetaken

Måndag 11 november 2019 börjar borttagning av massorna ovanpå garagetaken. Detta innebär att uteplatserna på innergårdarna skall vara helt tömda på privata saker då, samt att alla cyklar tas bort från innergårdarna.

Klicka här för mer info

Gångbryggor

En del lägenheter  kommer att ha svårt med in och utpassering. För dessa kommr gångbryggor att placeras ut. Se nedanstående länk

Klicka här för mer info