Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018, och är en viktig gemensam reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

Brf Pargas värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Besöker du vår hemsida eller bokar lokaler vill vi att du känner trygghet med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgift, behandling och ansvar Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom namn och adress men även bilder och ljudupptagningar. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vid besök på vår hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens men uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Brf Pargas är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter på vår webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling. Alla personuppgifter raderas på personlig begäran eller vid avflyttning från Brf Pargas.

Ändamålet med behandlingarna: När du hyr av oss samlar vi in vissa personuppgifter för att kunna behandla förfrågningar om bokningar samt vid dina egna bokningar. Inga uppgifter lämnas till extern part förutom HSB som är en samarbetspartner i samband med debiteringar av hyror och andra kostnader i samband med vissa förhyrningar.

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik används på den här webbplatsen för att ge bättre användarupplevelsen, analysera trafiken, samt för optimering av webbplatsen. Ingen personlig information (såsom e-postadress eller namn) sparas.

Accepterar du inte cookies kan du stänga av dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

På vår webb finns även länkar till ex. andra bostadsrättsföreningar, HSB och vissa leverantörer. Dessa länkar kan samla vissa personuppgifter, såsom IP-nummer. Vår integritetspolicy gäller inte dessa funktioner utan din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn hos de företag/organisationer som tillhandahåller dem.

Dina rättigheter: Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Brf Pargas behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss. Du har också rätt få dina personuppgifter rättade, raderade samt flyttade. Du kan också kontakta oss via E-post till info@pargas.se

Upprättad februari 2022