Det har konstaterats av en extern konsultutredning genom HSB att garagen (som ligger under gårdarna)
i BRF Pargas har bristfälligt tätskikt som måste åtgärdas för att undvika skador på garagen och bärande
delar i betongkonstruktionen. Därför kommer nya tätskikt läggas på garagens tak och ytterväggar under
hösten/vintern 2019 – 2020.

Klicka här för mer info >>>