Arbetet med garaget M10 kommer att vara klart senast den 1 september.
Återflyttning kommer att ske under lördag den 2 och söndag den 3 september.
Garagebrickor från garaget Sibeliusgången 28 skall lämnas till styrelsen när ni
lämnar detta garage. Era hänglås till garaget M10 hämtar ni hos styrelsen
under helgen den 2 och 3 september.

Arbetet med garaget M24 påbörjas måndagen den 4 september och alla
garageplatser skall vara utrymda och tömda på bilar, lösören och hyllor
senast söndag e.m. den 3 september.

Ni som bokad evakueringsplatser kan hämta brickor och få anvisad vilken
plats ni får använda i samband med utflyttningen av våra medlemmar som
för närvarande hyr platserna i garaget Sibeliusgången 28.

Ni skall behålla alla nycklar och fjärrkontroller till garaget och lämna hänglåset
kvar i gallerburarna. Man behöver ett extra hänglås då hänglåsen i Garaget M24
tas om hand av styrelsen. Ni som beställt hänglås av styrelsen kan hämta dessa
samtidigt som brickorna till Sibeliusgången 28. Ett preliminärt pris är 125 kr för
dessa lås som ni sedan kan behålla. Endast kontant betalning.
Ev. kan det finnas några extra hänglås.

Hälsningar
Styrelsen