På grund av rötskador och mögel är bastun avstängd.

Styrelsen kommer att utvärdera om bastun skall stängas helt eller repareras.
Slutgiltigt besked kommer under slutet av oktober månad

Styrelsen