Samverkansprojektet mellan AHN Akalla Husby Nätort, ABF Stockholm och PRO Husby
Akalla för grundläggande datautbildning för seniorer fortsätter under hösten 2014.