Under dagen har termostat och styrenhet bytts ut så nu är det åter möjligt att använda bastun