Com Hem byter ett antal kanalplatser i vårt kabel-TV nät tisdagen den 21 februari.
Detta innebär att man troligen måste göra en ny kanalsökning för att hitta alla kanaler.
Uppstår problem med detta uppmanas Ni att ringa kundtjänst hos Com Hem.