Vem ska underhålla bostadsrätten                  

 Tillbaka  till Innehållsförteckning

8.1     Vad gäller i brf Pargas?

8.2     Avvikelser som beslutats av styrelsen

8.3     HSBs broschyr om ansvarsfördelning av underhåll

 

8.1  Avvikelser som beslutats av styrelsen

  • Väglednings för underhållsansvaret
  • Vad är mitt ansvar
  • Brand- och vattenledningsskada
  • Skadestånd
  • Om föreningen tar över en underhällsåtgärd som bostadsrättshavaren ansvarar för
  • Tabell ansvarsfördelning per byggdel

Utdrag ur HSB:s normalstadgar (20049)

 

Medlemmens ansvar för inre underhåll i dennes/-as lägenhet fastläggs i § 33 i stadgarna för brf Pargas. Översiktligt så gäller enligt denna paragraf i stadgarna att medlemmen ansvara för underhåll av ytskikten – takmålning, tapeter, golvbeläggningo.dyl., av skåpsinredningar, utrustning i bad- och duschrum mm. Brf Pargas följer i princip HSBs riktlinjer för fördelning mellan medlem och förening av ansvaret för det inre underhållet. Dessa riktlinjer är redovisade i detta avsnitt.

 

Styrelsen har under årens lopp beslutat om vissa enstaka avvikelser från dess riktlinjer.

8.2 Avvikelser som beslutats av styrelsen

Enligt styrelsebeslut ansvarar brf Pargas för följande kostnader

  • byte av packning i vs-armatur i kök och badrum/dusch av märket Mora Armatur och F M Mattsson.
  • byte av packning toalettporslin av märket IDO och Gustavsberg;
  • byte av kulventil för avstängning av kall- respektive varmvattenförsörjningen av lägenheten.­