Tjänster för Pargas medlemmar                   pdfIcon

 Tillbaka  till Innehållsförteckning

6:1     Tvättstugor6:2     Grovtvättstuga

6:3     Bastu och gym

6:4     Bredband

6:5     TV

6:6     Gästrum och gästlägenhet

6:7     Föreningslokal

6:8     Snickarbod

6:9     Garage

6:10   Parkeringsplatser

6:11   Extra förråd:

6:12   Miljörum

 

6.1  tvättstugor

B1 B2

I beskrivningen av föreningens hus har redovisats att varje hus har en tvättstuga, således fyra tvättstugor i föreningen samt en gemensam grovtvättstuga. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare,
en kallmangel, ett torkskåp, en lakanssträckare samt vagnar för tvättgods. När man tvättar spärras dörren elektroniskt så ingen annan kan komma in i tvättstugan under den bokade tvättiden.

  Upp

  6.2  Grovtvättstuga

På Mhg 14 finns en grovtvättstuga för samtliga boende i Pargas. Användningen är kostnadsfri.
Grovtvättstugan är avsedd för tvätt av exempelvis trasmattor, sängöverkast, täcken, kuddar och liknande. Tvättid i grovtvättstugan bokas på samma sätt som för tvättstugan. OBS! Vanlig tvätt skall inte tvättas i
grovtvättstugan då driftskostnaden för tvättmaskinen i grovtvättstugan är mycket högre än för de vanliga tvättmaskinerna. Grovtväätstugan har en maskin och ett torkskåp.

För mera info klicka på länken: Tvättstugor

6.3 Gym

 B4 B3

 

  Upp

Finns på Mariehamnsgatan 6 och för att få tillträde till dessa lokaler krävs att man registrerar sig hos föreningen för användning och erhållande av en speciell låsbricka.

För mera info klicka på länken: Gym

6.4     Bredband

Förutsättningar för Privat Internetanslutning
Brf Pargas tillhandahåller access till bredbandsnätet Akalla Husby Nätort (AHN) via avtal. För att som privatperson få tillgång till AHNs nät krävs avtal med Bahnhof om Bredbandsaccess Privat, samt att man
följer nedanstående villkor och AHNs Allmänna villkor som finns tillgängliga på vårt kontor Mariehamnsgatan 26 samt på vår hemsida
För mera information klicka på länken: Bahnhof bredband

För mera info klicka på länken: Bahnhof bredband

  

6.5    Kabel TVB7

Samtliga hushåll anslutna till AHN har kabel-TV via ComHem. Signalen distribueras via antennuttaget och består av 15 analoga kanaler samt Com Hems digitala utbud på fler än 150 kanaler. Som boende har du utan kostnad möjlighet att få 8 favoriter samt digitalbox / CA modul.
Vill du ha ett större utbud tecknar du själv avtal direkt med ComHem till ett subventionerat pris och uppger att du omfattas av AHN gruppabonnemang.

För mera info klicka på länken: Kabel-TV

Felanmälan på kabel-TV samt övriga tjänstergörs direkt till ComHem, Endera på telefon 90 222
Eller mail: kundservice@comhem.com.
Möjlighet till direkt hjälp finns på ComHems hemsida.
Styrelsen

Upp

6.6    Gästrum och gästlägenhet

Gästrummet och gästlägenheten är avsedda för medlemmars gäster. De kan även bokas av medlemmarna i Pargas som evakueringsbostad vid skada på medlemmens lägenhet som gör den obeboelig under reparationen.

För mera info klicka på länken: Gästrum Mhg 8

 

B8a B8b

  Upp

Gästlägenheten

Gästlägenheter finns på Mariehamnsgatan 14 – ingång via tvättstugans entré samt Mariehamnsgatan 26 med ingång från gården. Lägenheterna kan även användas som evakueringslägenheter om en medlems lägenhet
blivit obeboelig på grund av skada, exempelvis brand- eller vattenskada.

B9

För mera info klicka på länkarna:

Gästlägenhet M14
Gästlägenhet M26

 

6.7    Föreningslokal

B11a B11b

  Upp

Lokalen är avsedd för egna sammankomster med familj och vänner som ex. vid födelsedagar, konfirmation, skolavslutning etc. Den har sittplatser för ca 30 personer.

För mera info klicka på länken: Föreningslokalen

6.8  Snickarbod

B10

Snickarboden på bv i Mhg 14 är stängd.

 

6.9    Garage

Brf Pargas har garage i vart och ett av de fyra husen. Garagen är försedda med burar med i regel tre bilar i varje bur. Tillsammans i de fyra garagen finns 109 garageplatser till uthyrning. Hyran är 450 kr/månad. F.n. finns det en kö till garageplatserna.

För mera info klicka på länken: Garage

 Upp

6.10   Parkeringsplatser

På Mariehamnsgatan utefter brf Pargas hus finns parkeringsplatser som Pargas hyr ut mot P-avgift. Smart Park AB sköter på uppdrag av brf Pargas bevakningen och avgiftskontroll samt tillsyn av att parkeringsreglerna följs på brf Pargas markområde. Avgiften betalas via Mobil App eller SMS


 

6.11    Extra förråd

Brf Pargas har utrymmen inredda med förråds burar som kan hyras mot månadsavgift. Önskar du hyra
ett extra förråd utöver det som hör till respektive lägenhet skall du kontakta HSBs områdeskontor i Akalla.

6.12  Miljörum

B14

Vissa sopor som inte är hushållssopor kan lämnas i miljörummet. Miljörummet bevakas med kamera för kontroll av att ordningsreglerna för miljörummet följs. Anvisningar för miljörummet finns redovisade i särskilt avsnitt av brf Pargas ordningsregler

För mera info klicka på länken: Miljörum mm

 Upp