Allmän information om brf Pargas  pdfIcon         

Tillbaka  till Innehållsförteckning

2.1   Pargas fyra byggnader, tolv trappuppgångar

2:2   Pargas lägenheter

2:3   Gemensamma lokaler

2:4  Kommersiella hyresgäster

Mariehamnsgatan börjar vid Akallalänken. Utefter Mariehamnsgatan – på vänster sida av gatan om man kommer från Akallalänken – ligger brf Pargas fyra fastigheter.

Av översiktsbilden framgår att brf Pargas fastigheter har gatuadresserna Mariehamnsgatan 6, till 28. Trapphusen till Mariehamnsgatan 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24 och 26 har två portar, en från gatan i husets källarplan och en från gården som utgör husets bottenvåning. Övriga trapphus har enbart en ingång från gården som ligger i husets bottenvåning.

2.2 Pargas lägenheter

Brf Pargas har 233 lägenheter med 63 lägenheter i Mhg 6-10 , 56 st i Mhg 12-16 56 st i Mhg 18-22 samt 58 st i Mhg 24-28. Lägenheterna är 2-, 3 och 4-rumslägenheter. Lägenheterna är 2-, 3 och 4-rumslägenheter och finns i tre storlekar. 2:or har 49,2 m3, 61 m3 och 65 m3. 3:or har 81,3 m3, 84,5 m3 och 84,9 m3samt 4:or på 91,4 m3, 93,8 m3 och 104,5 m3. ( Se planskisser på separat uppslag. )

Ovanför entrédörren till varje lägenhet finns en skylt som anger lägenhetens nr i HSB:s administrativa system samt det ursprungliga dörrnumret som lägenheterna hade när husen byggdes som hyresfastighet (se bild nedan). Samma nummerskylt finns vid källarförrådet för respektive lägenhet.

2.3 Gemensamma lokaler i Pargas hus

Mhg 6-10

 • gym (Mhg 6)
 • tvättstuga (Mhg 8)
 • gästrum (Mhg 8)
 • källare med källarförråd och cykelrum (Mhg 6 – 8)
 • barnvagnsrum finns på varje plan i trapphuset i Mhg 8 samt ett på BV i Mhg 10
 • cykelrum i källaren (Mhg 8)
 • garage (Mhg 8 – 10)

Mhg 12-16

 • cykelrum (Mhg 12)
 • extra källarförråd i anslutning till cykelrummet (Mhg 12)
 • tvättstuga (Mhg 14)
 • gästlägenhet (Mhg 14)
 • snickarbod är stängd. (Mhg 14)
 • källare med källarförråd (Mhg 12 – 14)
 • barnvagnsrum finns på varje plan i trapphuset i Mhg 8 samt ett på BV i Mhg 16.
 • garage (Mhg 12-16)

Mhg 18-22

 • barnvagnsrum finns i på BV på Mhg 18 samt på varje plan i Mhg 20
 • tvättstuga (Mhg 20)
 • föreningslokal (Mhg 20)
 • cykelrum (Mhg 22)
 • extra källarförråd (BV Mhg 22) i anslutning till cykelrummet
 • källare med källarförråd (i Mhg 20 – 22)

Mhg 24-28

 • barnvagnsrum finns på BV i Mhg 24 samt på varje plan i Mhg 26
 • tvättstuga (i Mhg 26)
 • gästlägenhet (Mhg 26)
 • källare med källarförråd och cykelrum (i Mhg 26 – 28)

2.4 Kommersiella hyresgäster

 • Platskontor för Björns Entreprenad AB/BEAB (Mhg 8)
 • Standard Print AB (Mhg 8)
 • Marilina Kök och Bageri AB (Mhg 10)
 • Restaurang Vanak (Mhg 26)
 • Förskolan Småtrollen - Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ( Mhg 28)