Att iaktta vid inflyttning till Pargas                         

Tillbaka  till Innehållsförteckning

3.1 Iaktta följande

Inga lastbilar skall köras in på gårdarna dels med tanke på risken för att barn skadas, dels för att det under två av gårdarna finns garage.
• Vid inflyttning ta in större gods via de stora hissarna i som finns vid Mhg8, Mhg 14, Mhg 20 och Mhg 26.
• Lämna ej portarna uppställda obevakade. Se till att portar som ställts upp stängs.
• Var försiktig vid transport av gods i husen så att väggar och golv inte skadas.
• Informera dig om vad som gäller vid åtgärder i lägenheten, särskilt vid borrning i tak och golv – se avsnittet Vad skall iakttas vid renoverings- och installationsarbeten.
• Tomkartonger och annat avfall skall lämnas i miljörummet – observera att tomkartonger skall vikas ihop så att de blir platta.
• Observera att visst avfall inte får lämnas i miljörummet – se avsnittet Anvisningar till dig som bor i Pargas.
• Ta så snabbt som möjligt källarförrådet som hör till lägenheten i besittning och lås det med eget hänglås så ingen annan tar ditt förråd. (Se ritning av källarförrådens lokalisering)
• Säkerställ att du fått följande nycklar och låsbrickor av säljaren:

  • Tre röda låsbrickor som går till portarna +
  • Plus en mörkblå eller svart bricka som går till källaren, tvättstugan i ditt hus och grovtvättstugan (inkl. bokning på bokningstavlan av desamma), miljörummet på Mhg 16, porten till Mhg 26 mellan kl. 18:00 och 20:00 på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Styrelsen har jour i styrelserummet onsdagar mellan 19:00-19:30;
  • lägenhetsnycklarna;
  • nycklar för cykelrummen i Mhg 6 – 10 och Mhg 24 – 28 samt barnvagnsrummen i samtliga fyra hus.
  • OBS! Kontakta omgående eller senast inom en vecka efter inflyttning HSB:s områdeskontor i Akalla på Finlandsgatan 10 för kontrollav alla brickor och vid behov för en eventuell omprogrammering av dessa. Sker inte denna kontroll finns risk att brickorna inte fungerar efter en tid och då kommer Ni inte in i huset där Er lägenhet finns.
  • OBS! Brf Pargas har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring för medlemmarna kopplad till föreningens fastighetsförsäkring. Bostadstilläggsförsäkringen skall ersätta för kostnader för återställande av lägenheten efter brand, vattenskada och dylikt. Som medlem behöver man således inte teckna en sådan försäkring i anslut-ning till hemförsäkringen.

Bild källarförråd

Mhg 6-10 

Mhg 12-16 

Mhg 18-22 

Mhg 24-28