Lås- och bokningssystemet samt porttelefon                 


Tillbaka  till Innehållsförteckning

4.1  Standardutbud av låsbrickor

4.2  Låsbrickor och fjärrkontroll till innehavare av garageplats

4.3  Låsbrickor till de som vill ha tillgång till bastu och gym

4.4  Skäl för extra låsbrickor

4.5  Läsarna vid portarna samt porttelefon

4.6  Bokningstavlans funktioner

4.7  Bokning steg 1 – Välj vad som skall göras

4.8  Bokning steg 2 – Välj datum och tid

4.9  Bokning steg 3 – Val av tid

4.10  Bokning steg 4 – Bekräfta bokning

4.11   Bokning steg 5 – Avsluta bokning

4.1 Standardutbud av låsbrickor

Tre röda låsbrickor för öppning av portarna i det hus man bor i.

En mörkblå eller svart låsbricka för att

 • Boka tvättid i det egna husets tvättstuga och föreningens grovtvättstuga på Mhg 14 samt öppna dörren till resp. tvättstuga under tvättiden.
 • Öppna dörrarna till källarförråden i de hus man bor i.
 • Öppna dörren till cykelrummen i Mhg 12 resp. Mhg 22 för de som bor i resp. hus.
 • Öppna dörren till miljörummet på Mhg 16.

4.2 Låsbrickor och fjärrkontroll till innehavare av garageplats

Två klarblå eller stålblåa brickor som öppnar,

 • Garageporten.
 • Porten till huset som garageplatsen ligger i.
 • Porten till huset där man bor.
 • Källardörr och eller dörr till garaget från trapphuset.

Fjärrkontroll till garageporten.

4.3 Låsbrickor till de som vill ha tillgång till gym

Gul bricka för att

 • öppna porten Mhg 6.
 • öppna dörren från trapphuset till Gym lokalen.

4.4 Skäl för extra låsbrickor

Antalet brickor skall hållas nere för att minska risken för att obehöriga får brickor och därmed tillträde till Pargas hus. Därförställs krav på särskilda skäl för att få extra låsbrickor utöver standardutbudet. De är exempelvis att

 • Det finns många boende i lägenheten.
 • Boende har extra förråd i ett annat hus än det man bor i.
 • Medlemmen har hjälp av hemtjänst eller annan service av någon ej boende i lägenheten.
 • Medlemmen får hjälp av närstående.

För extra låsbrickor och för ersättningsbrickor för brickor som tappats tar brf Pargas 250 kr per bricka.    

4.5 Läsarna vid portarna samt porttelefon

 • Läsarna finns vid varje port.
 • Medlemmarna låser upp porten genom att lägga sin röda bricka på läsarfältet.
 • Nycklar till cylindrarna delas endast ut till en begränsad krets som fastighetsskötare och andra som kan behöva låsa upp portarna vid strömavbrott.
 • OBS! Vid kortare strömavbrott – upp till ca 12 timmar finns en batteribackup.


Porttelefon

Utanför en av portarna i varje hus finns en brickläsare med porttelefon. Sådan porttelefon finns på portarna till Mariehamnsgatan 8, 14, 20 och 26. Besökande kan ringa upp den boende från denna porttelefon. En förutsättning är att den boende registrerat sitt hemtelefonnummer hos föreningen för detta ändamål. För att kunna bli uppringd från porttelefonen krävs härutöver att medlemmen har en fast telefon i lägenheten.

 

4.6 Bokningstavlans funktioner

4.7   Bokning steg 1 – Välj vad som skall göras

4.8   Bokning steg 2 – Välj datum och tid

4.9    Bokning steg 3 – Val av tid

4.10    Bokning steg 5 – Bekräfta bokning

4.11    Bokning steg 5 – Avsluta bokning