Systemunderhåll kommer att utföras tisdag 21/11 mellan c:a 09-13.
Det var att tag sedan och vi kommer uppgradera mjuk varan och
uppdatera
hårdvara med nya drivrutiner. 

Det kommer innebära 2-3 avbrott på Internet c:a 5 minuter för alla användare.